Czym cechuje się ścierniwo?

Zazwyczaj materiałami używanymi jako materiały ścierne są albo twarde minerały (ocenione na 7 lub więcej w skali twardości mineralnej Mohsa) lub kamienie syntetyczne, z których niektóre mogą być chemicznie i fizycznie identyczne z naturalnie występującymi minerałami, ale których nie można nazwać minerałami tak jak to zrobiły nie powstają naturalnie. (Chociaż przydatna do celów porównawczych, skala Mohsa ma ograniczoną wartość dla inżynierów materiałowych, ponieważ jest to arbitralna, porządkowa, nieregularna skala.)

Jako ścierniwa używa się różnych materiałów

ścierniwo do piaskowania cenaDiament, zwykły materiał ścierny, na przykład występuje zarówno naturalnie, jak i jest produkowany przemysłowo, podobnie jak korund, który występuje naturalnie, ale który jest obecnie częściej wytwarzany z boksytu. Jednak nawet bardziej miękkie minerały, takie jak węglan wapnia, stosuje się jako środki ścierne, takie jak „środki polerujące” w pastach do zębów. Wielkość ziarna, jakim cechuje się ścierniwo do piaskowania cena którego z reguły nie jest wysoka, dochodzi do około 40 mikrometrów. Minerały te są kruszone lub mają już wystarczająco małe rozmiary (od ziaren makroskopowych o wielkości około 2 mm do mikroskopijnych ziaren o średnicy około 0,001 mm), aby umożliwić ich zastosowanie jako materiału ściernego. Ziarna te mają szorstkie krawędzie, często zakończone punktami, które zmniejszają powierzchnię styku i zwiększają miejscowy nacisk styku. Materiał ścierny i obrabiany materiał stykają się ze sobą w ruchu względnym. Siła przyłożona przez ziarna powoduje oderwanie fragmentów obrabianego materiału, jednocześnie wygładzając ziarno ścierne i / lub powodując luzowanie się ziarna od reszty materiału ściernego. Niektóre czynniki, które będą miały wpływ na szybkość ścierania substancji to: Różnica w twardości między dwiema substancjami: znacznie twardszy materiał ścierny będzie ciął szybciej i głębiej; rozmiar ziarna (rozmiar ziarna): większe ziarna będą ciąć szybciej, ponieważ będą one również ciąć głębiej.

Adhezja między ziarnami, między ziarnami a podłożem, między ziarnami a matrycą określa, jak szybko ziarna są tracone z materiału ściernego i jak szybko odsłonięte są świeże ziarna, jeśli są obecne; Siła kontaktowa: większa siła spowoduje szybsze ścieranie; Ładowanie: zużyty materiał ścierny i odlewany materiał roboczy ma tendencję do wypełniania przestrzeni między ziarnami ściernymi, co zmniejsza wydajność cięcia, jednocześnie zwiększając tarcie.