Drut concertina a żyletkowy

Obiekty wojskowe strategiczne, tereny przemysłowe, laboratoria naukowe, magazyny dużych firm – miejsca te, o tak różnych przeznaczeniu łączy fakt, że wymagają szczególnej ochrony i szczególnego nadzoru.

Drut concertina to najmocniejszy drut.

drut żyletkowyNiezależnie od tego, czy jest to kwestia obronności państwa, bezpieczeństwa firmy czy po prostu majątku firmy, każda interwencja osoby niepożądanej i niewtajemniczonej jest problemem. Kluczowym ogniwem zabezpieczenia takich miejsc jest najczęściej monitoring, praca stróża, ale także niezawodny system ogrodzeniowy. Stanowi on najczęściej pierwszą barierę, która może intruzom uniemożliwić wejście na zabezpieczony teren lub co najmniej utrudnić i wydłużyć czas potrzebny na pokonanie tej przeszkody. Co może powstrzymać niepożądanego gościa? Z reguły ważną fizyczną przeszkodę stanowi solidna konstrukcja sporządzona na przykład z trudnych do przecięcia za pomocą dostępnych w sklepach nożyc i sekatorów grubych drutów. Wówczas wykonanie przerwy w zabezpieczeniu wymaga więcej czasu i szczególnych środków. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wąskich oczek w siatce. Dzięki temu niemożliwym staje się wspięcie się ogrodzeniu ze względu na brak możliwości zaczepienia butów na konstrukcji, trudno też wprowadzić w otwory narzędzia przecinające ze względu na ich rozmiar. Polecanym przez specjalistów rozwiązaniem jest na przykład drut żyletkowy zabezpieczający siatkę przed próbą sforsowania płotu. Drut kolczasty żyletkowy w zależności od potrzeb można zastosować na górze lub dole ogrodzenia. Rozwiązaniem dla miejsc szczególnie istotnych jest drut concertina.

W jego skład wchodzi drut concertina, a dokładniej dwa jego odcinki splecione ze sobą w przestrzenny twór. Takie zasieki są solidniejsze, trwalsze, bardziej odporne na próby przełamania czy na czynniki zewnętrzne i innego typu czynniki. Sposób konstruowania ogranicza możliwość rozciągania materiału, a tym samym jego deformacji, lub przerwania konstrukcji. Ponadto pokonanie zabezpieczenia jest mocno utrudnione i grozi niebezpiecznym urazem.