Energia słoneczna czy konwencjonalna?

Trudno dziś wyobrazić sobie, że możemy nie korzystać z energii elektrycznej. Energia była, oczywiście jest i będzie niezbędna ludziom w codziennym życiu. Chyba nie ma dziedziny życia, która może pośrednio lub bezpośrednio nie korzystać z energii elektrycznej. Naturalnym źródłem energii są nieprzetworzone paliwa czyli węgiel, ropa naftowa czy gaz. Jednak ich zasoby maleją i należy szukać alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Bateria słoneczna – zastosowanie

Dąży się do pozyskiwania efektywnych źródeł prądu uzyskanych z takich źródeł jak Słońce, wiatr czy woda. W związku z tym do coraz bardziej pożądanych źródeł energii należy energia i bateria słoneczna, jest ona niewyczerpalna i co najważniejsze zupełnie darmowa. Aby ją wykorzystać należy zainwestować w baterie słoneczne, za którym pomocą uzyskamy energię cieplna lub elektryczną. Energia pochodząca ze Słońca gromadzi się wewnętrznej energii lądów i oceanów jak i biomasy powstałej w wyniku fotosyntezy. Energia ta możebateria słoneczna być przetworzona w elektryczna za pomocą fotoogniw, w które wyposażone są panele słoneczne. Wadą tego typu energii jest spora trudność w jej wykorzystaniu, w skutek nieregularnej dostępności promieniowania słonecznego związanego z cyklem dobowym i rocznym oraz zmianami klimatycznymi. Bateria słoneczna wykorzystująca źródło promieniowania musi być dodatkowo wyposażona w układ magazynujący pobraną energię lub wykorzystywać alternatywne źródła energii. Opłacalność energii słonecznej wymaga dużej liczby dni słonecznych i niskiej wilgotności. Wykorzystanie energii słonecznej poprzez używane baterie słoneczne czy panele słoneczne daje różnorakie korzyści przede wszystkim ma niewielki wpływa na środowisko, oszczędza paliwa, energia słoneczna podlega stałemu odnawianiu, pozyskujemy stały koszt energii elektrycznej oraz co bardzo ważne wyklucza problem transportu energii na obszarze kraju.

W porównaniu w konwencjonalnymi źródłami energii takimi jak gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel, energia słoneczna jest bardzo opłacalna. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę koszt inwestycji jaki musimy ponieść, aby energię dla nas wytwarzała bateria słoneczna.