Jakie są dostępne szkolenia na drony

Rosnące zainteresowanie i zwiększone wykorzystanie dronów w różnych sektorach gospodarki spowodowała wprowadzenie przepisów odnośnie konieczności zdobycie uprawnień do pilotażu bezzałogowych statków powietrznych jeśli wykorzystywane są one w celach zarobkowych. Warto zatem wiedzieć jakie są dostępne szkolenia na drony i czym się one charakteryzują.

Co warto wiedzieć o szkoleniach na drony

szkolenia na dronyNa dzień dzisiejszy szkolenia na dron są stosunkowo łatwo dostępne i są one organizowane niemal we wszystkich ośrodkach w większych miastach. Niemniej należy zaznaczyć, że rodzajów szkoleń obecnie jest kilka dlatego warto wiedzieć czy się one od siebie różnią i tym samym które z nich jest dla nas najlepsze. Za podstawowe uważa się szkolenia VLOS oraz BVLOS. VLOS to szkolenie, które pozwala przystąpić do egzaminu uprawniającego do sterowania dronem w zasięgu wzroku operatora. Natomiast szkolenie BVLOS to szkolenia, które umożliwiają uzyskanie uprawień do pilotowania drona poza zasięgiem wzroku operatora. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nie każdy ośrodek ma uprawnienia do organizowania egzaminów co warto mieć na uwadze. Niemniej ponadto są jeszcze specjalistyczne szkolenia na drony, które przygotowują np o wykonywania badań geodezyjnych za pomocą drów itd. Niemniej wszystkie szkolenia są zbudowane w ten sam sposób, czyli składają się one z części teoretycznej, jak i praktycznej, przy czym w większości ośrodków kładzie się nacisk na część praktyczną, w trakcie której to kursant nabywa realne umiejętności związane z pilotażem.

Szkoleń na drony obecnie a rynku jest dostępnych kilka rodzajów, a zważywszy na fakt, że drony wykorzystywane są coraz szerzej można ie spodziewać ze pojawią się także nowe, dlatego nim zdecydujemy się na takie szkolenie dobrze jest wiedzieć na co przy jego wyborze powinniśmy zwrócić uwagę i jakie są ich rodzaje.