Niezbędne wyposażenie laboratorium

Laboratorium jest miejscem gdzie przeprowadza się badania naukowe. Sprawna i bezbłędna praca laborantów była by niemożliwa bez odpowiedniego do tego sprzętu. Czego zatem nie może zabraknąć w laboratorium naukowym?

Urządzenia i systemy laboratoryjne

system waxsNiezbędnym wyposażeniem laboratoryjnym z pewnością jest szkło laboratoryjne. Naczynia do użytku w laboratorium wykonuje się ze szkła hartowanego odpornego na działanie wysokich temperatur, bowiem doświadczenia naukowe, często wymagają np. podgrzania substancji do wysokiej temperatury. Szkło nie może także reagować z substancjami poddanymi badaniom. Z pewnością żadne laboratorium nie objedzie się również bez odczynników pozwalających na przeprowadzanie reakcji chemicznych i doświadczeń fizycznych. Należy pamiętać by niebezpieczne odczynniki przechowywać zamknięte w bezpiecznym miejscu. Niektóre też wymagają specjalnych opakowań by nie straciły swoich właściwości. Oczywiście w żadnym laboratorium nie może zabraknąć podstawowej aparatury jaką są np. wagi analityczne umożliwiające odważanie bardzo małych mas. Aparatura dobierana jest często do zapotrzebowania laboratorium np. laboratorium badania polimerów na pewno nie obejdzie się bez dyfraktometru służącego do badania krystalicznej struktury substancji. Nowoczesne laboratoria zaś wykorzystują system waxs, pozwalającą na analizę danych uzyskanych z badań dyfrakcyjnych. Natomiast laboratorium kryminalistyczne nie obejdzie się bez spektrometru. O tym jaką aparaturę należy kupić zależy to jakie badania przeprowadzane są w laboratorium.

Oczywiście nie można zapomnieć także o wyposażeniu dla pracowników jak fartuchy ochronne, gogle do ochrony oczu czy rękawiczki. Ważnym elementem laboratoriów są również wyciągi, pod którymi przeprowadza się analizy, podczas których wydzielają się trujące opary.