Skuteczna likwidacja firm

Gdy kończymy działalność gospodarczą ważne jest by zrobić to zgodnie z przepisami. Dlatego likwidacja firm to czasem niełatwy proces. Pomoże nam w tym wyspecjalizowana kancelaria prawna.

Szybka usługa likwidacji firm

likwidacja firmMoże się wydawać, że zakończenie prowadzenia firmy jest sprawą, która nie powinna być skomplikowana. Jednak w wielu przypadkach tak nie jest. Wiąże się to przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawne odnośnie rozliczenia się z urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych a także innymi organami władzy publicznej. Konieczne jest również rozliczenie się z pracownikami i kontrahentami. Dlatego też likwidacja firm musi opierać się na solidnych podstawach, gdyż niestaranne jej przeprowadzenie może wiązać się dla nas z niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi. W przypadku gdy likwidacja firm dotyczy podmiotów prawa handlowego, konieczne jest również formalne wykreślenie przedsiębiorstwa z właściwego rejestru, dzięki czemu firma przestaje istnieć również w wymiarze prawnym. Obowiązek ten dotyczy również likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, chociaż w tym przypadku wymagań formalnych jest mniej i cały proces jest prostszy. Warto pamiętać, że likwidacja firm wiąże się często również z podziałem majątku między wspólników lub udziałowców, dlatego musi być zrobiona solidnie, by nie dawać podstaw do roszczeń w przyszłości. Obecnie usługi polegające na likwidacji firm należą do standardowej oferty wielu kancelarii prawnych dlatego warto skorzystać z tej możliwości przy zamykaniu przedsiębiorstwa. Koszt włożony w taką usługę może dać nam większe bezpieczeństwo i uchronić nas przed większymi kosztami w przyszłości.

Rzeczywistość gospodarcza może prowadzić do tego, że działalność naszej firmy może przestać być uzasadniona. W takim przypadku niezbędna jest efektywna likwidacja firm, przeprowadzona przez doświadczonych prawników. Dzięki ich pomocy cały proces przebiegnie szybciej i z mniejszymi kłopotami.