Zalety i wady pompy ciepła Pabianice

Pompy ciepła to kolejna nowinka techniczna, która w swoim założeniu ma zrewolucjonizować rynek energetyczny w Polsce. Zanosi się na to, że może to być kolejny hit. Sama Łódź wzbogaciła się ostatnio o firmy zajmujące się realizacją podobnych inwestycji. Coraz częściej wspomina się także, że pompy ciepła Pabianice dofinansowane są jak najbardziej możliwe.

Pompy ciepła są dofinansowywane.

pompa ciepłaPoza aspektem finansowym – fachowcy podkreślają zwrot kosztów inwestycji w przeciągu 10-15 lat – najbardziej zachwalana jest bezobsługowość pompy ciepła Pabianice. Koszt ogrzewania jest niższy niż przy ogrzewaniu węglowym, a właściciele mają pewność, że nawet podczas nieobecności w domu będzie utrzymana żądana temperatura. Zwolennicy chwalą sobie niskie koszty, a także różne oszczędności już na poziomie budowy domu. Pompa ciepła nie wymaga chociażby doprowadzenia przyłącza. Ogrzewanie pompą ciepła zwalnia ponadto z konieczności dbałości o dostarczenie i składowanie paliwa (węgla, drewna czy oleju opałowego). Rozwiązanie to nie jest jednak wolne od wad. Podstawową są oczywiście ogromne koszty inwestycji i długi czas zwrotu. Koszty zwiększa kosztowna automatyka niezbędna do programowania pracy urządzenia oraz sterowników do regulacji ogrzewania podłogowego. Zalecane do współpracy z pompami ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność cieplną. Sprawia to, że jeśli chcemy szybciej uzyskać żądaną temperaturę, trzeba dodatkowo włączyć w pompie grzałkę elektryczną, a to generuje dodatkowe koszty. Trudność także – przynajmniej na początku – może sprawić optymalne ustawienie działania pompy ciepła. Należy uwzględnić wiele czynników stałych i zmiennych: parametry budynku, gruntu, oczekiwania mieszkańców, wreszcie, pogodę. Dla niektórych przeszkodą jest też fakt, że poziomy gruntowy wymiennik ciepła blokuje część działki – utrudnia tym samym jej zagospodarowanie.

Nie jesteśmy w stanie definitywnie rozstrzygnąć, czy instalacja pompy ciepła Pabianice jest rozwiązaniem korzystnym. Na pewno nie zawsze i nie wszędzie. Każdy inwestor powinien indywidualnie rozpatrzyć sytuację, w jakiej się znajduje i na tej podstawie podjąć definitywną decyzję.